Кредити

Търсене
 • Банка ДСК

  София 1036, ул. "Московска" 19, тел.: 02/9391220, факс: 02/9806477, телекс: 25043, e-mail: office@dskbank.bg, BIC код: STSABGSF
 • Корпоративна Търговска Банка

  София 1000, ул. "Граф Игнатиев" № 10, тел.: 02/9809362, факс: 02/9808948, телекс: 23593, e-mail: corpbank@corpbank.bg, BIC код: KORPBGSF
 • Райфайзен Банк

  София 1504, ул. "Николай Гогол" № 18-20, тел.: 02/91985101, факс: 02/9434528, телекс: 22006, e-mail: ibgakjg@rbb-sofia.raiffeisen.at, BIC код: RZBBBGSF
 • СИБАНК

  София 1000, ул. "Славянака" № 2, тел.: 02/9399240, факс: 02/9812526, телекс: 23008 brib bg, e-mail: info@hq.eibank.bg, BIC код: BUIBBGSF
 • Първа Инвестиционна Банка

  София 1000, ул. "Стефан Караджа" № 10, тел.: 02/9100100, факс: 02/9805033, телекс: 25085, e-mail: fib@fibank.bg, BIC код: FINVBGSF
 • Пощенска Банка

  София 1000, пл. "България" № 1, тел.: 02/8166 600, факс: 02/987 37 12, телекс: 22290, e-mail: main@postbank.bg, BIC код: BPBIBGSF
 • Търговска Банка "Алианц България"

  София 1202, бул. "Мария Луиза" № 79, тел.: 02/9215404, факс: 02/9819307, телекс: 25056, e-mail: support@bank.allianz.bg, BIC код: BUINBGSF
 • Обединена Българска Банка

  София 1040, ул. "Света София" № 5, тел.: 02/8112800, факс: 02/9880822, телекс: 25092, e-mail: info@sof.ubb.bg, BIC код: UBBSBGSF
 • Юнионбанк

  София 1606, бул. "Ген. Е. И. Тотлебен" 30-32, тел.: 02/9153333, факс: 02/9533165, e-mail: unionbank@unionbank.bg, BIC код: CBUNBGSF
 • Уникредит Булбанк

  София 1000, пл. "Света Неделя" № 7, тел. за връзка: за стационарни - 0700 184 84, за мобилни - 1 84 84, e-mail: CallCentre@UniCreditGroup.Bg, BIC/SWIFT код: BFTBBGSF
 • Инвестбанк

  София 1404, бул. "България" № 83А, тел.: 02/8186123 факс: 02/8548199, телекс: 25300, e-mail: office@ibank.bg, BIC код: IORTBGSF
 • Централна Кооперативна Банка

  София 1000, ул. "Г.С. Раковски" № 103, тел.: 02/9266214, факс: 02/9804386, телекс: 24065, e-mail: office@ccbank.bg, BIC код: CECBBGSF
 • Българо Американска Кредитна Банка

  София 1000, ул. "Кракра" № 16, тел.: 02/9658358, факс: 02/9445010, телекс: 25311, e-mail: bacb@baefinvest.com, BIC код: BGUSBGSF
 • Общинска Банка

  София 1000, ул. "Врабча" № 6, тел.: 02/9300111, факс: 02/9815147, телекс: 23034, e-mail: contacts@municipalbank.bg, BIC код: SOMBBGSF
 • Банка Пиреос България АД

  Централен офис : София 1000, бул. Витоша № 3, тел.: 02/9805654, факс: 02/9818579, BIC код: PIRBBGSF
 • ПроКредит Банк

  София 1233 , бул. "Христо Ботев" № 131, тел.: 02/9217100, факс: 02/9217110, телекс: 22207, e-mail: contact@procreditbank.bg, BIC код: PRCBBGSF
 • Интернешънъл Асет Банк

  София 1303, бул. "Тодор Александров" № 81-83, тел.: 02/8120111, факс: 02/9204201, телекс: 23319, e-mail: iabank@iabank.bg, BIC код: FEIBBGSF
 • Емпорики Банк

  София 1606, ул."Лайош Кошут" № 4, тел.: 02/9171717, факс: 02/9171156, телекс: 23265, e-mail: emporiki@emporiki.bg, BIC код: BINVBGSF
 • Търговска Банка Д

  София 1000,бул. "Цар Освободител" № 8, тел.: 02/9357171, факс: 02/9894848, телекс: 24853, e-mail: info@dbank.bg, BIC код: DEMIBGSF
 • Токуда Банк

  София 1612, ул. "Ами Буе" № 84, тел.: 02/4037900 , факс: 02/4037999, e-mail: headoffice@tcebank.com, BIC код: CREXBGSF
 • Българска Банка за Развитие

  София 1000, ул."Дякон Игнатий" № 1, тел.: 02/9306333, факс: 02/9306321, e-mail: office@nasbank.bg, BIC код: NASBBGSF
 • Сосиете Женерал Експрес Банк

  Варна 9000, ул. "Владислав Варненчик" № 92, тел.: 052/686100, факс: 052/601681, телекс: 77303, e-mail: office@sgexpressbank.bg, BIC код: TTBBBG22
 • Тексим Банк

  София 1202, бул. "Мария-Луиза" № 107, тел.: 02/9359300, факс: 02/9311207, телекс: 25104, e-mail: us@teximbank.bg, BIC код: TEXIBGSF
 • Ти Би Ай Банк ЕАД

  София 1040, бул. "Драган Цанков" №36, тел.: 02/9702410 , факс: 02/9702442, e-mail: administration@tbibank.bg, BIC код: WEBKBGSF
 • Алфа Банк - клон България

  София 1142, бул. "Васил Левски" 15-17, Телефонна централа - 0800 19 222, Национален телефон - 0700 16 222, Факс: 810 36 31, e-mail: alphabanksofia@alphabank.bg, BIC код: CRBABGSF
 • БНП Париба С. А. - клон София

  София 1000, бул. "Цар Освободител" № 2, тел.: 02/9218640, факс: 02/9218650, e-mail: bulgaria_bnpparibas@bnpparibas.com, BIC код: BNPABGSX
 • ИНГ Банк

  София 1408, ул. "Емил Берсински" № 12, тел.: 02/9176400, факс: 02/9176578, телекс: 25156, e-mail: ing.infobg@ingbank.com, BIC код: INGBBGSF
 • Сити Банк

  София 1000, бул. "Мария Луиза" № 2, тел.: 02/9175100, факс: 02/9819914, BIC код: CITIBGSF
 • Те-Дже Зираат Банкасъ

  София 1000, пл. "Света Неделя" № 19, тел.: 02/9800087, факс: 02/9802113, телекс: 25115, BIC код: TCZBBGSF
 • Общинска Банка

  София 1000, ул. "Врабча" № 6, тел.: 02/9300111, факс: 02/9815147, телекс: 23034, e-mail: contacts@municipalbank.bg, BIC код: SOMBBGSF
 • Пощенска Банка

  София 1000, пл. "България" № 1, тел.: 02/8166 600, факс: 02/987 37 12, телекс: 22290, e-mail: main@postbank.bg, BIC код: BPBIBGSF
 • Стопанска и Инвестиционна Банка

  София 1000, ул. "Съборна" № 11А, тел.: 02/9399240, факс: 02/9812526, телекс: 23008, e-mail: info@hq.eibank.bg, BIC код: BUIBBGSF
 • Интернешънъл Асет Банк

  София 1303, бул. "Тодор Александров" № 81-83, тел.: 02/8120111, факс: 02/9204201, телекс: 23319, e-mail: iabank@iabank.bg, BIC код: FEIBBGSF
 • Корпоративна Търговска Банка

  София 1000, ул. "Граф Игнатиев" № 10, тел.: 02/9809362, факс: 02/9808948, телекс: 23593, e-mail: corpbank@corpbank.bg, BIC код: KORPBGSF
 • Инвестбанк

  София 1404, бул. "България" № 83А, тел.: 02/8186123 факс: 02/8548199, телекс: 25300, e-mail: office@ibank.bg, BIC код: IORTBGSF
 • Уникредит Булбанк

  София 1000, пл. "Света Неделя" № 7, тел.: 02/9232111, факс: 02/9884636, телекс: 22031, e-mail: about_bulbank@bulbank.bg, BIC код: BFTBBGSF
 • Търговска Банка "Алианц България"

  София 1202, бул. "Мария Луиза" № 79, тел.: 02/9215404, факс: 02/9819307, телекс: 25056, e-mail: support@bank.allianz.bg, BIC код: BUINBGSF
 • Обединена Българска Банка

  София 1040, ул. "Света София" № 5, тел.: 02/8112800, факс: 02/9880822, телекс: 25092, e-mail: info@sof.ubb.bg, BIC код: UBBSBGSF
 • Банка ДСК

  София 1036, ул. "Московска" 19, тел.: 02/9391220, факс: 02/9806477, телекс: 25043, e-mail: office@dskbank.bg, BIC код: STSABGSF
 • ИНГ Банк

  София 1408, ул. "Емил Берсински" № 12, тел.: 02/9176400, факс: 02/9176578, телекс: 25156, e-mail: ing.infobg@ingbank.com, BIC код: INGBBGSF
 • Райфайзен Банк

  София 1504, ул. "Николай Гогол" № 18-20, тел.: 02/91985101, факс: 02/9434528, телекс: 22006, e-mail: ibgakjg@rbb-sofia.raiffeisen.at, BIC код: RZBBBGSF
 • Евро - Финанс

  София 1464, бул."П.Евтимий" № 84, тел.: 02/9805657, факс: 02/9811496, e-mail: contact@euro-fin.com
 • Болкан Интернешънъл Брокърейдж

  София 1000, ул."Ангел Кънчев" № 23, тел.: 02/9621860, факс: 02/9813075
 • Екс - Пит

  София 1000, ул."Гладстоун" № 38, тел.: 02/708197, факс: 02/731164
 • Фина С

  София 1618, ул."Дебър" № 17, тел.: 02/9554077, факс: 02/9814373
 • Бета - Корп

  София 1000, пл."България" № 1, тел.: 02/9865566, факс: 02/9866683, e-mail: mail@beta-corp.com
 • Форуком и Компания

  Хасково 6300, ул."Отец Паисий" № 17, тел.: 038/624257, факс: 038/662775
 • Арела

  София 1000, бул."Раковски" № 203, тел.: 02/656612, факс: 02/655460
 • Първа Финансово - Брокерска Къща

  София 1408, ул."Енос" № 2, тел.: 02/8106400
 • Ванеса

  Петрич, ул."Ал.Стамболийски" № 11, тел.: 0745/21785, факс: 0745/21768
 • Карол

  София 1303, бул."Христо Ботев" № 57, тел.: 02/9800486, факс: 02/9865850, телекс: 25016
 • Найд Сити Корп

  София 1000, бул."България" № 60А, тел.: 02/9085128
 • Евър

  София 1113, ул."Никола Обрешков" № 1, тел.: 02/8737678, факс: 02/8734926, e-mail: ever@ever.bg
 • София Инвест Брокеридж

  София 1000, бул."Васил Левски" № 41, тел.: 02/9804431
 • Галакси Финанси

  София 1000, бул. "Витоша" № 124, тел.: 02/9516898
 • Джет Файненс Интернешънъл

  София 1000, ул. "Бизнес Парк София" № 1, тел.: 02/9154100, факс: 02/9769998, contacts@jetfinanceintl.com
 • Барко

  София 1612, бул. "Цар Борис ІІІ" № 41, тел.: 02/9544444, факс: 02/9804100
 • Глобко

  София 1000, ул."Уйлям Гладстоун" № 47, тел.: 02/9861077, факс: 02/9884006, e-mail: globco@abv.bg
 • Фактор И.Н

  София 1000, ж.к. Младост-1, бл.25, вх.В, ап.72, тел.: 02/9819290, факс: 02/9808063
 • Статус Инвест

  София 1303, бул."Цариградско шосе" № 9, тел.: 02/9461740, факс: 02/9461741
 • Фикс Плюс

  София 1000, бул."Витоша" № 8, тел.: 02/9813788, факс: 02/9814579
 • Загора Финакорп

  Стара Загора, бул."Христо Ботев" № 117, тел.: 042/600203, факс: 042/23443
 • Финко Бул

  София 1000, бул. "Цариградско шосе" № 14, тел.: 02/737-737
 • Капман

  София 1301, ул. "Три уши" № 8, тел.: 02/81060, факс: 02/8106033
 • Елана Трейдинг

  София 1404, бул."България" № 49, тел.: 02/8100000, факс: 02/8100099, e-mail: info@elana.net
 • Митев и Синове

  Шумен 9700, бул."Симеон Велики" № 67А, тел.: 054/800042, факс: 054/800041, mail: info@finance-ms.com
 • Менамбрия 93

  Несебър, ул. "Еделвайс" № 6, тел.: 0554/46091, факс: 0554/46092
 • Булмекс

  София 1000, ул. "Твърдишки проход" № 15 , тел.: 088/8224602, факс: 02/9581881
 • Брокорп

  София 1000, бул. "Витоша" № 46, тел.: 02/9801038, факс: 02/9894032
 • Юнити Инвест - 99

  София 1000, ул."Славянска" № 6, тел.: 02/891436, факс: 02/9813222
 • Промар

  Бургас, ул. "Княз Батенберг" № 5, тел.: 056/844078, факс: 056/848416
 • Маклер - 2002

  Пловдив, ул. "Виктор Юго" № 14А, тел.: 032/269-931, факс: 032/622-139, e-mail: makler@plovdiv.techno-link.com
 • Фиск Иншурънс Сървиз

  София 1000, ул. "Черковна" № 39А, тел.: 02/9447601, факс: 02/9447569
 • Неофинанс

  София 1000, ул."Любен Каравелов" № 53, тел.: 02/4001215, факс: 02/9631683
 • Фронтиер Финанси

  София 1000, ул. "Фритьоф Нансен" № 9, тел.: 02/9809060, факс: 02/9884444
 • Делта Сток

  София 1000, бул. "Стефан Стамболов" № 6, тел.: 02/8115050, факс: 02/8115055, e-mail: office@deltastock.bg
 • Нефтохим Инвест Финанс

  София 1421, ул. "Гребен планина" № 14, тел.: 02/9630019, факс: 02/9632077
 • МакКап Брокерс

  София 1618, ул. "Родопски извор" № 42Б, тел.: 02/9515201, факс: 02/9549982
 • Логос - ТМ

  София 1000, бул. "Витоша" № 94, тел.: 02/8524882, факс: 02/8524882, email: office@fbclogos.com
 • Аела - 21

  София 1000, ул. "Искър" № 14, тел.: 088/8383725
 • Фининвест

  София 1000, бул. "Витоша" № 63, тел.: 078/51070
 • Хърсев и Ко

  София 1000, бул. "Васил Левски" № 109, тел.: 02/9805003
 • Амбарица Инвест

  Троян, ул. "Генерал Карцов" № 87, тел.: 0670/22505
 • Еврозона

  София 1000, ул. "Княз Борис І" № 130, тел.: 02/9864311
 • Софдилинг

  София 1000, ул. "Алабин" № 31, тел.: 02/9801080
 • Акцент Финанс

  София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 179, тел.: 02/9801345, факс: 02/9802874
 • Юг Маркет

  София 1000, ул. Христо Белчев № 5, тел.: 02/9804810, факс: 02/9800211, e-mail: sofia@ugmarket.com
 • Анмарт

  София 1000, ул. "Милин камък" № 40, тел.: 02/9634269, факс: 02/9634192, e-mail: info@anmart-forex.com
 • Бул Тренд Брокеридж

  София 1000, бул. "Ал.Стамболийски" № 34, тел.: 02/9867998, факс: 02/9864998, e-mail: bulltrend@bulltrend-bg.com
 • Сомони 2001

  Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" № 112, тел.: 042/254197, факс: 042/602114, e-mail: somoni2001@mbox.contact.bg
 • Симко Трейд

  Пловдив, ул. "Иван Вазов" № 44, тел.: 032/246490
 • Дис - Трейдинг

  София 1000, бул. "П.Славейков" № 10-12, тел.: 02/9515998, факс: 02/9515986
 • Варчев Финанс

  Варна 9000, ул. "Шипка" № 18, тел.: 052/631000, факс: 052/699145, e-mail: info@varchev.com
 • ФК Бен Груп

  София 1000, бул. "Витоша" № 96, тел.: 02/9541071
 • Юта - 1

  Пловдив, ул. "Васил Левски" № 6, тел.: 032/650300
 • ФК Евро - Сити

  Сливен, ул. "Константин Стоилов" № 24А, тел.: 044/624346
 • Селена - М

  Перник, ул."Найчо Цанов", тел.: 076/601440
 • ФК Гама

  Пловдив, ул. "Иван Вазов" № 44, тел.: 032/622670
 • Маржин

  София 1000, бул. "Витоша" № 85, тел.: 9526437
 • Спред

  София 1000, ул. "Балша", тел.: 02/9531023
 • Булфин Инвест

  София 1000, ул."Неофит Рилски" № 5, тел.: 02/9521188, факс: 02/9631683, e-mail: office@bulfininvest.com
 • Сити Марк Сент Ко

  София 1000, бул. "Мария Луиза" № 125, тел.: 02/8321131
 • Даф - 2001

  София 1000, ул. "Фр.Ж.Кюри" № 44, тел.: 02/665467
 • Лотос - ОД

  Бургас, ул. "Александровска" № 32, тел.: 056/840230
 • Булброкърс

  1504 София, ул. "Шейново" 7, Партер, тел.: 02/4893712, 4893753, моб. тел.: 0886423400, факс: 02/4893711, 4893788 телекс: 25 094 BUL BR BG, e-mail: office@bulbrokers.bg
 • С 999

  София 1000, бул. "Хр.Ботев" № 104, тел.: 088/9555666
 • Форуком 2003

  Хасково, ул. "Отец Паисий" № 17, тел.: 038/662775
 • Г и К Финанс

  София 1000, пл."Възраждане" № 8, тел.: 088/8208034
 • Дакур Брос

  София 1000, бул. "Патриарх Евтимий" № 74, тел.: 02/9312203
 • Спринг

  Варна, ул. "Чаталджа" № 4, тел.: 052/603309
 • Магура Финанс

  Габрово, ул. "Радецка" № 9, тел.: 066/27033
 • Инфоком

  Варна, ул. "Г.Бенковски" № 75, тел.: 052/608254
 • Спред

  Пловдив, ул. "Победа" № 5, тел.: 032/968294
 • Планета Финанси

  София 1000, ул. "Московска" № 27, тел.: 02/9866180
 • Женина

  Несебър, ул."Еделвайс" № 1, тел.: 0554/68778
 • Форекско

  София 1233, жк. "Банишора", бл.43, тел.: 02/8326074, факс: 02/9312315, e-mail: info@forexco.net
 • Фина - Ц

  София 1000, ул. "Дебър" № 17, тел.: 02/8185533, факс: 02/8185514
 • Фактори

  София 1000, ул. "Кораб планина" № 6, тел.: 02/9627399
 • Варчев Ексчейндж

  Варна, ул. "Шипка" № 18, тел.: 053/634040
 • ВТ - Финагард

  София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 161А, тел.: 02/9818333
 • Фючърс Дийл

  София 1000, ул. "Лавеле" № 8, тел.: 088/7972948
 • Свис Инвестмънт

  Варна, бул. "Вл.Варненчик" № 279А, тел.: 088/6839718
 • ФК Модус

  Варна, ул. "Шейново" № 6, тел.: 052/616702
 • Бенч Марк Финанс

  София 1000, ул. "Вискяр планина" № 19, тел.: 02/9625736
 • Черноморски Финанси

  Варна, жк. "Чайка", тел.: 052/604464
 • София Интернешънъл Секюритиз

  София 1000, бул. "Витоша" № 39, тел.: 02/9886340, факс: 02/9379867, e-mail: office@sis.bg
 • Ти Би Ай Инвест

  София 1000, ул. "Дунав" № 5, тел.: 02/9808120, факс: 02/9350617, e-mail: office@tbi-invest.bg
 • КТБ Асет Мениджмънт

  гр.София 1000, ул. „Граф Игнатиев” 10, телефон: 02/9375748, факс: 02/9888213, e-mail:corpam@corp-am.com
 • Авал Ин

  гр. София 1000, пл. Славейков №1А, ет. 2, тел: 9877273, 9804825, тел/факс:9860911, Email: aval.in@ibn.bg
 • DS-Concept Factoring GmbH

  1301 София, Бул. Александър Стамболийски 55, тел. 939 10 10/11/12/13,
 • Изи Асет Мениджмънт /Изи Кредит/

  гр. София, 1324, ж.к. "Люлин", бул. "Джавахарлал Неру" № 28, офис 51., тел. 0700 18 100, Email: office@easycredit.bg
 • КД ИНВЕСТМЪНТС ЕАД

  София 1680, бул. България № 58, блок С, ет. 7, офис № 24, тел.: 02/8102651, факс: 02/ 9812165, e-mail: info@kd-group.bg
 • CreditLand

  София 1301 бул. Стефан Стамболов 28 /до ъгъла с Пиротска/, тел. 02/9635606, info@creditland.bg
 • CreditReturn

  1324 София, бул. Петър Дертлиев 538/А, Тел.: 02/ 9273014; Fax.: 02/8261972; Email: office@creditreturn-bg.com
 • МОИТЕ ПАРИ

  София 1301 бул. "Стефан Стамболов" 28, ет. 2, тел.: 02/987 50 88, e-mail: info@moitepari.bg
 • Ти Би Ай Кредит

  София 1000, ул."Д. Хаджикоцев" № 52-54, тел: 02/ 81 63 900, факс: 02/ 81 63 780, Център за обслужване на клиeнти: 0700 18 800, 0700 17 5 71, (на цената на един градски разговор за абонати на БТК), e-mail: office@tbicredit.bg
 • Уникредит Лизинг

  София 1748, бул. Цариградско шосе № 40, ет.3, тел.: 02/9765 100, факс: 02/9765 101, e-mail: office@unicreditleasing.bg
 • Интерлийз

  София 1040, ул. "Цариградско шосе" № 135, тел.: 02/9718282, факс: 02/9718333
 • Ай Би Ти Лизинг

  София 1463, ул. Удово №3, ап.2, тел.: 02/9516262, факс: 02/9515784, e-mail: leasing@ibtbg.com
 • БМ Лизинг

  София 1504, ул. "Шипка" № 36, тел.: 02/9429911, факс: 02/9461379, e-mail: bml@bmlease.com
 • И Еф Джи Лизинг

  София 1000, ул. "Цар Освободител" № 14, тел.: 02/9375810, факс: 02/9864492, e-mail: officeefgleasing.bg
 • Униконсултинг

  София 1000, бул. "Черни връх" № 70-72, тел.: 02/9626666, факс: 02/9627667, e-mail: office@uniconsulting.net
 • Кепитъл Лизинг

  София 1000, ул. "Бяло Поле" № 8Д, тел.: 02/9589198, факс: 02/9589198, e-mail: office@capitalleasing.biz
 • Евролизинг

  Пловдив, ул. "Съгласие" № 11, тел.: 032/633610, факс: 032/633615, e-mail: info@euroleasing.bg
 • БЦ Лизинг

  Русе 7000, ул. "Църковна Независимост" № 16, тел.: 082/238171, факс: 082/820117
 • Кооперация Начала

  София 1164, ул. "Кокиче" № 11, тел.: 02/9608333, факс: 02/9608342
 • Пиреос Лизинг България ЕАД

  София, бул Витоша № 146 вх.Б ет.4, тел.: 02/9177910, факс: 02/9532713, e-mail: info@piraeusleasing.bg
 • Порше Лизинг БГ

  София 1766 , ж.к. Младост 4,Бизнес парк София, сграда 7 Б, ет. 2, тел.:02/4899111, факс:02/4899102, email: info@porscheleasing.bg
 • Евролийз Ауто АД

  София 1797, бул. "Г. М. Димитров" 16, тел.:02/9651555, факс:02/9651687, e-mail: info.sofia@euroleaseauto.bg
 • Алианц Лизинг Енд Сървисиз АД

  София 1510, ул. "Резбарска" №5, тел.:02/9487000, факс:02/9434893, e-mail: office@allianzleasing.com
 • Кар Лийз ООД

  София 1784, бул. Цариградско шосе 180, тел.: 02/974 4772, факс: 02/974 1881, e-mail: office@carlease.bg
 • Hypo Alpe-Adria-Leasing

  София 1404, ж.к. Гоце Делчев 22, тел.:02/8109999 , факс:02/8109991
 • Кюн Лизинг

  София 1000, бул. "Витоша" 10, ап. 16, ет. 4, тел.:02/9377971, факс:02/9377979, e-mail:b.todorov@kuehnleasing-bg.com
 • Корект Лизинг 2000

  София 1505, ул. "Оборище" №102, Сграда "Женева", тел.:02/9434653, факс:02/9434654, e-mail: info@correctleasing.com
 • Файненшъл Консулт ООД

  София 1000, бул. "Патриарх Евтимий" 32, ет. 1, тел:02/9808454, факс:02/9801681, e-mail:office@fc-leasing.com
 • Имморент България ЕООД

  София 1000, ул. "Петър Парчевич" 42, ет. 4 и 5, тел: 02/9304100, факс: 02/9304122, e-mail: office@immorent.bg
 • Ти Би Ай Лизинг

  1421 гр. София, ул. Димитър Хаджикоцев 52-54, тел.: 02/8163961, факс: 02/8163979, e-mail: office@tbileasing.com
 • Финанс Лизинг ЕАД

  гр. София 1000, ул. „Г. С. Раковски” № 155, Тел.: 02/8661966, Факс: 02/9438195, E-Mail: office@finleasing.bg
 • Евролизинг-МО

  1574 София кв.”Слатина”, бл.38 прим , ет.1 ап.2, тел./факс: 02/971-20-87, GSM: 0889-21-93-39, e-mail: office@evroleasing.com, Работно време 9.00-18.00ч.
 • ДСК Лизинг

  1303 София, бул. „Александър Стамболийски” 101 (103), Mall of Sofia, Sofia Tower, ет. 4, офис 41, тел.: 02/ 810 05 19, факс:02/ 980 42 71, E-mail: auto@dskleasing.bg
 • Car Rental Bulgaria

  София 1784, бул. Цариградско шосе 180, тел.: +359 2 974 3663, факс: +359 2 974 1881
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове